Nawigacja
Księgi oczekujące na indeksujących!

Pomóż nam je zindeksować

Księżomierz

Gościeradów

Batorz

Trójca

Logowanie
Nasza grupa na Facebooku

Najnowsze artykuły
Dla indeksujących
Wyszukiwarka Świętogenu

logo_sw (254 KB)

Szukaj zasobów na stronie

lupa.jpg (9 KB)

Hierarchia artykułów
Różne warianty zapisów imion w metrykach
Imię Inne warianty zapisu
Aaron Aron
Abraham Abraaham, Abraacham, Abracham, Abraam, Abram
Adam Adamus
Adamina Adamine
Adelajda Adelaida, Adelheid
Adelina Adeline
Adolf Adolphus, Adolph, Adolff
Adolfa Adolpha
Adrian Adrianus
Agata Agatha
Agnieszka Agniszka, Agneszka, Agnyszka, Agneta, Agnes, Agnetha, Neszka, Agnete, Jagnieszka
Alberta Albertina, Albertyna, Albertine, Bertha, Berta
Albin Albinus
Albina Alwine
Aleksander Alexander
Aleksandra Alexandra, Ola
Aleksy Alexy, Alex, Alexius, Oleks, Olekxy, Oleksy
Alfons Alphons, Alphonsus
Alojza Alojzya, Aloisia, Alojzja, Aloyza, Aloysia, Aloisa, Aloise, Aloysie, Aloyse, Aloisie
Alojzy Aloyzy, Aloizy, Alois, Aloisius, Aloysius
Ambroży Ambrozy, Ambrosius, Ambros
Amelia Amalia, Amalie, Amelja, Amelya
Anastasja Anastazia, Anastasia, Anastazya, Anastazyja, Anastasie, Annastasia, Annastasie, Nastazja
Anastazy Anastasius, Anastas, Annastasius
Andrzej Andrzei, Andrzey, Jedrzej, Jedrzey, Jędrzej, Jędrzey, Jędrzei, Jedrzei, Andreas, Andres
Aniela Angela
Anna Anne, Hanna
Antoni Anton, Antonius
Antonina Antonie, Antoinette, Antonia
Anzelm Anselm, Anselmus
Apolinary Apollinary, Apolinaris, Apollinaris
Apolonia Apollonia, Apollonie, Apolonija, Apolonya, Appolonia
Apoloniusz Apollonius
Arnold Arnoldus
Atanazy Athanasius
Augusta Augustyna, Auguste, Augustina, Augustine
Augustyn August, Augustin, Augustinus
Aurelia Aurelie, Aurelja
Baltazar Balcer, Balzer, Balthasar, Balthasarus, Balthazarus
Barbara Warwara
Bartłomiej Bartlomiej, Bartłomiey, Bartlomiey, Bartłomiei, Bartholomaeus, Bartholomeus, Bartolomaeus, Bartosz, Barłomi, Bartlomi, Bartolomeus, Bartek, Barthek, Barteg
Bazyli Basil, Basilius, Wasyl
Beata Beate
Benedykt Benedikt, Benedict, Benedictus
Benedykta Benedicta
Beniamin Benjamin, Beniaminus
Benon Benno
Bernard Bernhard, Bernardus
Bertold Berthold
Bibianna Bibiana, Bibina
Błażej Blazej, Błażey, Blazey, Błażei, Blazei, Blasius
Bogdan Deodat, Deodatus
Bogumiła Bogumila, Deogratia
Bogusław Boguslaw, Bogumil, Bogumił, Bogumieł, Bogumiel, Gottlieb, Gotlib, Bogumilus, Bogumillus, Boguslaus
Bogusława Boguslawa, Boguslava
Bolesław Boleslaw, Boleslaus
Bolesława Boleslawa, Boleslava
Bonawentura Bonaventura
Bonifacy Bonifaz, Bonifacius
Brandel Brandla
Bronisław Bronislaw, Bronislaus, Bronislav
Bronisława Bronislawa, Bronislava, Bronislawia, Bronislavia
Bruno Brunon
Brygida Bregida, Brigida, Brigita, Brygitta, Brigitta, Bregitta, Brygietta, Bregita, Brygitte
Cecylia Caecilie, Cecylya, Cecylja, Cecylyja, Cecelia, Cecilia, Caecilia, Cacilia, Cacilie, Caezylie, Cecilie
Celestyn Zoelestin, Caelestinus
Celestyna Celestina, Celestine
Cezar Cezary, Caesar, Cezaryusz, Cezareusz
Chaja Haja
Chryzostom Chrysostomus
Cyna Cyne, Cynel
Cyprian Zyprian, Cyprjan, Cypryan, Cyprianus
Cyrle Cyrla, Cyla, Cyle
Cyryl Kyrill, Cyrillus, Cyryllus
Czesław Czeslaw, Ceslaus, Ceslav
Czesława Czeslawa, Ceslava
Damazy Damas, Damasius
Daniel Danel
Dariusz Darius
Dawid David
Dezydery Dezyder, Dezyderiusz, Dezyderyusz
Diana Dianna
Dionizy Dyonizy, Dionys, Dionysius, Dionisius
Domicella Domicela
Dominik Dominicus, Domin, Dominic
Dominika Dominica
Dorota Dorothee, Dorothea
Dydak Didacus, Didakus
Edmund Edmundus
Edward Eduard, Eduardus
Efraim Efrem, Ephraim
Ejzyk Eyzyk
Eleonora Eleonore, Lonore
Eliasz Eljasz, Elyasz, Elias
Elżbieta Elzbieta, Elisabeth, Elisabetha, Elsa, Else
Emanuel Emmanuel, Emanuell
Emeryk Imbrych, Immeryk, Imrych, Emmerich
Emil Emilian, Emilianus, Aemilius
Emilia Emilie, Emilja, Emilyja, Aemilia
Erazm Erasmus, Erazmus
Erdman Erdmann, Erdmanus
Ernest Ernst, Ernestus
Ernestyna Ernestina, Ernestine
Estera Ester
Eudoksja Eudoksyja
Eufemia Euphemia, Euphemie, Eufemie
Eufrozyna Euphrosine, Eufrozya, Euphrosina, Eufrosine
Eugenia Eugenija
Eugeniusz Eugenius, Eugen
Eustachy Eustachius
Euzebiusz Euzebjusz
Ewa Eva, Aewa, Heva
Ewald Evald
Ewelina Evelina, Eveline
Fabian Fabjan, Fabianus
Fajbuś Fajbus, Faybus
Faust Faustyn, Faustus
Faustyna Faustina, Faustine, Fausta
Februaria Februarya
Felicja Felicia, Felizia, Felicya
Felicjan Felizian, Felicyan, Felician, Felicianus
Felicjanna Feliciana, Feliziana, Felicjana, Felicyanna, Felicyana
Feliks Felix
Ferdynand Ferdinand, Ferdinandus
Filip Filiphus, Filippus, Philipp, Philippus, Filipp, Philip
Filipina Philippine, Philippina, Philipina, Philipine
Filomena Philomena
Florentyna Florentina, Florentine, Flora
Florian Florjan, Floryan, Florianus
Florianna Florjanna, Floryanna
Frajdla Fraydle, Frajdla, Frajdle
Franciszek Franciscus, Franz, Franc, Frantz, Franciskus, Franziskus
Franciszka Francisca, Franziska, Franciska, Franzisca, Francla, Franzla, Francka, Franzka
Fryderyk Friedrich, Frydrych, Fredericus, Fridericus, Fredrich, Fridrich
Fryderyka Friederike, Frederica
Gabriel Gabryel, Gabryjel
Gabriela Gabryela
Galus Gallus
Genowefa Genovefa
Gertruda Gertrudis, Giertruda, Giertrudis, Gertrude
Gierący Gieroncy
Gotfryd Gottfried, Gottfriedus
Gotthard Gotard
Gracjan Gracyan
Grażyna Grazyna
Grzegorz Gregor, Gregorius
Guido Wit, Gwidon, Veit
Gunther Guntram, Günter, Gunter
Gustaw Gustav, Gustavus
Helena Helene
Henrietta Henryka, Henriette, Henryetta
Henryk Heinrich, Henricus
Herman Hermann, Hermanus
Hermina Hermine
Herszla Herszel, Cherszel, Herszl, Cherszl
Hieronim Hironim, Hieronymus
Hilaria Hilarya
Hilary Hylary, Hilarius, Hilarion
Hipolit Hippolyt, Hypolit, Hyppolit, Hippolytus, Hipolitus, Hippolit
Honoriusz Honoryusz, Honorius
Hubert Hubertus
Hugo Hugon
Hygin Hyginus
Ida Idalia
Idzi Aegidius, Agidius, Egidius, Aegyd, Egidy
Ignacja Ignacya
Ignacy Ignatz, Ignaz, Ignatius, Ignac
Ireneusz Ireniusz, Irenaeus
Izaak Izaac, Isaacus
Izabella Isabella, Izabela
Izrael Israel
Izydor Isidor, Isidorus, Izidorus, Isydor
Jacek Jacenty, Hiacynt, Hyjacenty, Hyacinthus, Hiacinthus, Hiacynthus, Hyazinth, Hiacenty, Hyacenty, Hiacint, Hiacinth, Hyacynt, Hiacynth, Hyacint, Hyacinth, Hiacent, Hiacenth
Jadwiga Hedwig, Hedvigis, Hedviga, Jaga, Hedvig, Hedwige, Hedvige
Jakub Jakób, Jakob, Jacob, Jacobus, Jacób, Jacub, Cuba
Jan Johann, Jochan, Hans, Johannes, Joannes, Ioannes, Iwan, Joann, Johan, Joan, Jon, Jonek
Jarosław Jaroslaw, Jaroslaus
Jerzy Georg, George, Georgius, Jurek, Jórek, Jura
Joachim Joahim
Joanna Johanna, Johhanne, Johana, Johane
Józef Jozef, Josef, Jozefat, Józefat, Josephatus, Josephus, Joseph
Józefa Jozefa, Josefa, Josepha, Josephine, Josephata, Jozefata, Józefata, Józefina, Josefina, Josefine, Josephina
Julian Juljan, Julianus, Julijan
Julianna Julia, Juliana, Julianne, Julie, Juljanna, Julijanna, Ulianna, Julijanna, Juliane, Uliana, Uljanna, Uljana
Juliusz Julius
Justyna Justina, Justine
Kacper Kasper, Kaspar, Caspar, Gaspar, Gasparus, Gasper, Gosper, Casparus, Casper
Kajetan Kaietan, Caietanus, Cajetanus
Kalikst Kalixt, Calixtus
Kalman Kalma
Kamil Kamill, Camillus
Kamila Kamilla, Camilla
Kanty Cantius
Karol Karól, Karl, Carl, Carolus
Karolina Karoline, Caroline, Charlotte, Carolina, Charlotta, Carola, Karola
Kasjan Kassyan
Kasylda Kassylda
Katarzyna Catharina, Catherina, Katharine, Catherine, Katharina, Katarina, Katarine, Catarina, Catarine, Chatarina, Chatarine, Katarzina, Katharzina
Kazimiera Kazimira, Casimira
Kazimierz Kaźmierz, Kazmierz, Kasimir, Kazimir, Casimirus
Klara Clara
Klaudyna Klaudine, Claudina
Klemens Clemens, Clementius, Clementus
Klementyna Klementine, Clementina
Konrad Conrad, Conradus
Konrada Conrada
Konstancja Konstancya, Konstanze, Konstancia, Constantia
Konstanty Konstantin, Konstantyn, Constantin, Constantinus, Constant, Konstant, Konstanz, Constantz
Kordelia Kordula, Cordula
Kornel Kornelius, Cornelius
Kornelia Kornelie, Kornelja, Cornelia
Krystian Krystyan, Krystjan, Chrystian, Christian, Chrystyan, Christianus, Cristian
Krystyna Christine, Chrystyna, Kristina, Krystyana, Christina, Cristina
Krzysztof Christoph, Christophorus, Christophus, Cristophus, Krystof, Krysztof
Ksawera Xavera
Ksawery Xaver, Xawery, Xaverius
Ksenia Euximia, Oksana
Kunegunda Kinga, Kunigunde, Konegonda, Cunegundis
Lambert Lambertus
Lejbuś Lejbus, Leybus, Leybuś, Lejb, Leyb
Lejzer Leyzer
Leokadia Leokadja, Leokadya, Leokadyja, Leocadia
Leon Leo, Leoncjusz, Leontius
Leonard Leonhard, Leonardus
Leopold Leopoldus
Lidia Lidja, Lydia
Lucjan Lucian, Lucyan, Łucjan, Luzian, Lucianus
Ludgarda Ludgarde, Ludgardis
Ludwik Ludysław, Ludwig, Ludwin, Ludowik, Ludovicus, Ludovig
Ludwika Ludwina, Luise, Louise, Ludowika, Ludwiga, Ludovica, Lowiza, Luiza, Louisa, Luisa
Lukrecja Lukrezia, Lukrecia, Lucretia
Łucja Lucja, Łucya, Lucya, Łucyja, Lucyja, Lucia, Luzia, Łucia, Lucie, Luzie
Łucjana Łucjanna, Lucjana
Łukasz Lukasz, Lukas, Lucas
Maciej Maciey, Maciei, Matthias, Mathias, Mathaeus, Matthaeus
Magdalena Magdalenna, Magdalene, Magda
Makary Makarius, Macarius
Maksymilian Maximilian, Maxymilian, Maksym, Maxym, Max, Maximilianus, Maks
Maksymiliana Maxymiliana
Malwina Malvina, Malvine
Małgorzata Malgorzata, Margaretha, Margarita, Margaritta, Margaritha, Margarethe, Margareta, Margarete, Margeta, Margetha
Marceli Marcelli, Marcel, Marcellan, Marcellus, Marzel, Marzell, Marcal, Marcall, Marzelus, Martzal, Martzall
Marcelina Marcellina, Marzellina, Marcela, Marcella
Marcin Marcjan, Marcyan, Martin, Martinus
Marcjan Marcyan
Marek Markus, Marcus
Marian Marjan, Maryan, Marianus
Marianna Maria, Marianne, Marie, Maryanna, Mariana, Marijanna, Maryjanna, Marjanna, Martianna, Martiana, Marcjanna, Marcyanna, Marcyjanna, Marcianna, Marciana, Marzianna, Marya, Maryja, Maryna, Marina, Mariane, Marcjana, Marziana, Marzianna
Marta Martha
Mateusz Matthaeus, Mathaeus, Matthias, Mathias, Mathaeus, Mathaus, Matthaus, Mathusz, Mathusch, Matusz, Matus, Mathes
Matylda Mathilde, Mathildis, Mechtylda, Mathilsa, Mechtylde
Maurycy Moritz, Mauritius
Medard Medardus
Melania Melanie, Melanja
Melchior Majcher, Maycher, Maichrus, Melchiorus, Maicher
Michał Michal, Michael
Mieczysław Mieczyslaw, Miecislaus
Mikołaj Mikolaj, Mikołay, Mikolay, Mikołai, Mikolai, Nicolaus, Nikolaus, Nicolai, Nichlas, Niclaus
Mojżesz Mojzesz, Moses, Moyżesz, Moyzes, Moyses
Monika Monica
Mortek Mortka, Mortko
Narcyz Narziss, Narcissus
Natalia Natalie, Nathalie, Natalya, Natalja
Nepomucen Nepomucenus, Nepomuk
Nepomucena Nepomuzena
Nereusz Neriusz, Nereus
Nikodem Nicodemus
Nimfa Nympha
Norbert Norbertus
Norbertyna Norbertine, Norbertina
Onufry Onuphrius
Oskar Oscarus
Oswald Oswaldus
Otto Otton
Otylia Ottilie, Otylja, Otolia, Ottilia
Patryk Patrick, Patricius
Paulina Pauline, Paula
Paweł Pawel, Paul, Paulus, Paulin
Pelagia Pelagja, Pelagija
Peregryn Peregrim, Pelgrin, Peregrin
Perła Perla, Perle
Petronella Petronela, Petronilla, Petronila, Petrunella
Piotr Peter, Petrus
Pius Pio
Prakseda Praksyda, Praxede, Praxedis, Praksyda, Praxeda
Priscilla Prisca, Pryszka, Pryska
Prowidencja Prowidencia, Providentia
Przemysław Przemyslaw, Przemysl, Przemysł, Premislaus
Pudycjanna Pudycyanna
Rafał Rafal, Rafael, Raphael
Rebeka Rebeca
Reinhold Rajnold
Renata Renate
Robert Robertus
Roch Rochus
Roman Romanus
Romuald Romualdus, Romualdy
Rozalia Rosalia, Rozalja, Róża, Roza, Rozyna, Rosalie, Rosa, Rosana, Rose, Rosina, Rozina, Rozalya, Roża, Rossalia, Rossalie
Rudolf Rudolph, Rudolphus
Ryfka Rywka
Ryszard Richard, Ricardus
Sabina Sabine
Salezjusz Salezyusz
Salomea Salomeja, Salome, Salomeia
Salomon Salamon
Samuel Samuelus
Scholastyka Scholastica, Scholastika
Sebastian Sebastyan, Sobestyan, Sebastianus, Sobestyjan, Sebestyan, Sobestian, Sobek
Serafin Seraphin, Seraphinus
Serafina Seraphina, Seraphine
Seweryn Severin, Severinus
Seweryna Severine, Severina
Siergiej Siergij, Sergiusz, Sierhij
Stanisław Stanislaw, Stanislaus, Stanislav
Stanisława Stanislava, Stanislawa
Stefan Szczepan, Stephan, Stephanus, Sczepan
Stefania Stephania, Stefanie, Stephanie
Sylwan Sylvanus
Sylwester Sylvester, Silvester
Symplicjusz Symplicyusz, Simplizius, Simplicius
Szymon Simon, Simeon, Siemon, Semyon, Simonis, Symeon, Symon, Siemeon
Tadeusz Tadeus, Thaddeus, Thadeus, Thaddaeus, Thadaeus, Thadaus, Thaddaus, Thadeusz
Tekla Tecla, Thecla, Thekla
Telesfor Telesphor, Telesphorus
Teobald Theobald, Theobaldus
Teodor Theodor, Theodorus
Teodora Theodora
Teodozja Theodosie, Teodozya, Theodosia
Teofil Theophil, Theophilus
Teofila Teofilia, Theophila
Teresa Teressa, Therese, Theressia, Theressa, Teresia, Theresia, Theresie, Theresa, Terese
Tobiasz Tobias
Tomasz Thomas, Thomass, Tomas, Thoman, Thomann, Toman
Tymoteusz Timotheus
Tytus Titus
Ulryka Ulrica, Ulrike
Urban Urbanus
Urszula Ursula, Orszula, Orsula
Wacław Waclaw, Wenzel, Venceslaus, Watzlaw, Wencel, Wenthzel, Wenzeslaus, Wenceslaus, Wenceslas, Wencesław, Wencisław, Wiencisław
Walenty Walęty, Valentin, Valentinus, Vallentin, Walentin, Valek, Valeq, Walek, Waleg
Walentyna Valentine, Valentina
Waleria Valerie, Walerja, Walerya, Waleryja, Valeria
Walerian Valerian, Waleryan, Walerjan, Valerianus, Walery
Wanda Vanda
Wawrzyniec Wawrzeniec, Wawrzyn, Laurenty, Lorenz, Laurentius, Lorenc, Lorentz, Laurenz, Laurentz
Weronika Veronika, Veronica, Weronica, Verona, Vera
Wiesław Vieslaus
Wiktor Viktor, Victor
Wiktoria Viktoria, Wiktorya, Wiktoryja, Wiktorja, Victoria, Viktorya
Wilhelm Wilchelm, Guilhelmus
Wilhelmina Wilhelmine, Guilhelmina, Wilchelmina
Wincencja Vincentia, Wincenta, Vincenta, Vinzentia, Vincenta
Wincenty Vincenz, Vincentius, Vincentus, Wicenty, Wincent, Vincens, Vincent, Vicent
Wit Gwidon, Veit, Vitus, Guido
Witalis Vitalis
Witold Vitoldus
Władysław Wladyslaw, Ludysław, Ladislaus, Vladislaus
Władysława Wladyslawa, Ladislava
Włodzimierz Wlodzimierz, Vladimirus
Wojciech Woyciech, Adalbertus, Adalbert, Albert, Albrecht, Voytechus, Vojtechus, Woitek, Wojtek, Voitek, Alberth, Adalberth, Woytek, Woiteck, Woiteg
Zachariasz Zacharyasz, Zachary, Zacharias, Zacharius
Zacheusz Zachaeus
Zofia Sofia, Sophie, Zofija, Zofja, Zophia, Sophia, Sofie
Zuzanna Susanne, Susanna, Susana, Sussana, Sussanna
Zygfryd Siegfried
Zygmunt Siegismund, Sigismundus