Nawigacja
Logowanie
Nasza grupa na Facebooku

Najnowsze artykuły
Księgi oczekujące na indeksujących!

Pomóż nam je zindeksować

Księżomierz

Gościeradów

Batorz

Trójca

Potrzebne wsparcie
Hierarchia artykułów
AP Sandomierz - dokumenty niemetrykalne

Lista dokumentów/akt pozametrykalnych możliwych do zeskanowania w AP Sandomierz

Lp. Zespół Jednostka Nazwa Opis Zakres lat
1 6 3 Akta miasta Opatowa Kniga postojannago narodonasělěnija goroda Opatowa tom I 1890-1950
2 6 4 Akta miasta Opatowa Kniga postojannago narodonasělěnija goroda Opatowa tom II 1890-1930
3 6 5 Akta miasta Opatowa Kniga postojannago narodonasělěnija goroda Opatowa tom III 1890-1930
4 6 6 Akta miasta Opatowa Kniga postojannago narodonasělěnija goroda Opatowa tom IV 1890-1930
5 6 7 Akta miasta Opatowa Kniga postojannago narodonasělěnija goroda Opatowa tom V 1890-1932
6 6 8 Akta miasta Opatowa Kniga postojannago narodonasělěnija goroda Opatowa tom VI 1890-1930
7 6 9 Akta miasta Opatowa Kniga postojannago narodonasělěnija goroda Opatowa tom VII 1890-1930
8 6 10 Akta miasta Opatowa Kniga postojannago narodonasělěnija goroda Opatowa tom VIII 1890-1930
9 6 12 Akta miasta Opatowa Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Opatowa 1. A-Ł 1890-1950
10 6 13 Akta miasta Opatowa Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Opatowa 1. M-Z 1890-1950
11 6 14 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom I 1932-1938
12 6 15 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom II 1931-1939
13 6 16 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom III 1932-1939
14 6 17 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom IV 1932-1938
15 6 18 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom V 1934-1939
16 6 19 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom VI 1932-1937
17 6 20 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom VII 1932-1939
18 6 21 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom VIII 1932-1937
19 6 22 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom IX 1932-1938
20 6 23 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom X 1932-1938
21 6 24 Akta miasta Opatowa Rejestr mieszkańców miasta Opatowa tom XI 1931-1939
22 6 25 Akta miasta Opatowa Księga kludności niestałej miasta Opatowa 1921
23 6 26 Akta miasta Opatowa Księga kontroli ruchu ludności /rejestr osób przybywających do gminy/ 1932-1939
24 6 50 Akta miasta Opatowa Spis ludności ulic: Plan Wilsona, Wąska, Zatylna, Zachcińska, Zwierzdowskiego, Zabudowania pomonopolowe. 1939
25 6 51 Akta miasta Opatowa Spis ludności pow. miasta Opatowa tom I Ewid. 1940
26 6 52 Akta miasta Opatowa Spis ludności pow. miasta Opatowa tom IV 1940
27 6 53 Akta miasta Opatowa Spis ludności polskiej /za wyjątkiem niemowląt do 2 lat / zamieszkałej w Opatowie tom I 1941
28 6 54 Akta miasta Opatowa Spis ludności polskiej /za wyjątkiem niemowląt do 2 lat / zamieszkałej w Opatowie tom II 1941
29 6 55 Akta miasta Opatowa Spis ludności polskiej /za wyjątkiem niemowląt do 2 lat / zamieszkałej w Opatowie tom III 1941
30 6 56 Akta miasta Opatowa Arkusze zbiorcze osób zamieszkałych w mieście Opatowie na dzień 1 VII 1941 r. 1941
31 6 57 Akta miasta Opatowa Kontrola kartoteki rejestru mieszkańców miasta pow. Opatowa ludności żydowskiej 1940
32 6 129 Akta miasta Opatowa Księga kontroli ruchu ludności. Spis ludności dokonany od 1 III 1945 do końca 1945 1945
33 6 147 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – urodzeń wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1914-1924
34 6 148 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa - małżeństw wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1914-1924
35 6 149 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – zgonów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1914-1924
36 6 150 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – urodzonych, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1925
37 6 151 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – urodzonych, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1926
38 6 152 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – urodzonych, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1927
39 6 153 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – urodzonych, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1928
40 6 154 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – urodzonych, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1929
41 6 155 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – urodzonych, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1930
42 6 156 Akta miasta Opatowa Wykazy kwartalne stanu cywilnego miasta Opatowa – urodzonych, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1931-1932
43 8 280 Akta gminy Bodzechów [Księga ludności stałej gminy Bodzechów] 1888-1915
44 8 281 Akta gminy Bodzechów Kniga postajannogo narodonasielenija gminy Bodzechow folwarka Miłkow opatowskago uiezda radomskoj gubernii 1888-1915
45 8 282 Akta gminy Bodzechów Kniga postajannogo narodonasielenija gminy Bodzechow dierenii Grujec 1888-1915
46 8 283 Akta gminy Bodzechów Kniga postajannogo narodonasielenija gminy Bodzechow dierenii fabricznoj Bodzechow 1888-1915
47 8 284 Akta gminy Bodzechów Kniga postajannogo narodonasielenija gminy Bodzechow folwarka Bodzechow 1888-1915
48 8 285 Akta gminy Bodzechów [Księga ludności gminy Bodzechów] 1888-1915
49 8 286 Akta gminy Bodzechów Księga ludności gminy Bodzechów (księga w złym stanie) 1903-1903
50 8 510 Akta gminy Bodzechów Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1914-1914
51 8 511 Akta gminy Bodzechów Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1915-1915
52 8 512 Akta gminy Bodzechów Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1916-1916
53 8 513 Akta gminy Bodzechów Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych za rok 1917 1917-1917
54 8 514 Akta gminy Bodzechów Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1918-1918
55 8 515 Akta gminy Bodzechów Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1920-1920
56 8 516 Akta gminy Bodzechów Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1921-1921
57 8 517 Akta gminy Bodzechów Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1922-1922
61 8 794 Akta gminy Bodzechów Księga ludności stałej wsi Goździelin, Gminy Bodzechów, powiat Opatów 1890-1931
62 8 795 Akta gminy Bodzechów Księga ludności stałej wsi Grójec, Gminy Bodzechów, powiat Opatów 1890-1931
63 11 6 Akta gminy Częstocice Kniga postojannago narodonaselanija gm Čenstocice 1913-1954
64 11 7 Akta gminy Częstocice Kniga postojannago narodonaselanija gm. Čenstocice 1892-1930
65 11 8 Akta gminy Częstocice Kniga postajannago narodonaselenija gm Čenstoeice 1903-1919
66 11 9 Akta gminy Częstocice Kniga postajannago narodonaselenija gm. Čenstoeice 1892-1930
67 11 10 Akta gminy Częstocice Kniga postajannago narodonaselenija gm. Čenstocice 1892-1930
68 11 11 Akta gminy Częstocice Kniga postajannago narodonaselenija gm. Čenstocice 1892-1903
69 11 12 Akta gminy Częstocice Kniga postajannago narodonaselenija gm. Čenstocice 1901-1910
70 11 13 Akta gminy Częstocice Kniga postojannago narodonaselenija gm. Čenstocice 1892-1930
71 11 14 Akta gminy Częstocice Kniga postojannago narodonaselenija gm. Čenstocice 1892-1930
72 11 15 Akta gminy Częstocice Kniga postojannago narodonaselenija gm. Čenstocice 1892-1930
73 11 16 Akta gminy Częstocice Kniga postojannago narodonaselenija gm. Čenstocice 1892-1930
74 11 87 Akta gminy Częstocice Kwartalne wykazy zmarłych, urodzonych i zaślubionych za lata 1914-1921 [Parafia Szewna, Parafia Mychów, Parafia Ostrowiec, Parafia Momina, Parafia Grabowiec - Gminy Częstocice] 1915-1921
75 11 88 Akta gminy Częstocice Kwartalne wykazy urodzonych, zmarłych i zaślubionych za lata 1916-1918 [Parafia Szewna, Parafia Mychów, Parafia Ostrowiec - Gminy Częstocice] 1921
76 11 89 Akta gminy Częstocice Kwartalne wykazy urodzonych, zmarłych i zaślubionych za rok 1917 [Parafia Szewna, Parafia Mychów, Parafia Ostrowiec, Parafia Grabowiec - Gminy Częstocice] 1918-1921
77 11 90 Akta gminy Częstocice Kwartalne wykazy urodzonych, zmarłych i zaślubionych za rok 1918 [Parafia Szewna, Parafia Mychów, Parafia Ostrowiec, Parafia Momina, Parafia Kunów, Parafia Grabowiec - Gminy Częstocice] 1918-1921
78 11 91 Akta gminy Częstocice Kwartalne wykazy urodzonych, zmarłych i zaślubionych za rok 1919 [Parafia Szewna, Parafia Kunów, Parafia Mychów, Parafia Ostrowiec, Parafia Grabowiec - Gminy Częstocice] 1919-1920
79 11 92 Akta gminy Częstocice Kwartalne wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych za lata 1919 - 1922 [Parafia Szewna, Parafia Mychów, Parafia Ostrowiec, Parafia Kunów, Parafia Momina, Parafia Grabowiec - Gminy Częstocice] 1920-1923
80 17 22 Akta gminy Kunów Legitymacyi Osób oraz konfrontacyi Ksiąg Ludności vol. I 1857-1861
81 17 41 Akta gminy Kunów Księga Ludności Gminy Kunów - wieś Małachów 1860-1865
82 17 89 Akta gminy Kunów Ksiąg ludności vol. I 1864-1866
83 23 2 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej osady Ożarów tom I 1893-1930
84 23 3 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej osady Ożarów tom II 1893-1930
85 23 4 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej osady Ożarów tom III 1893-1930
86 23 5 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej osady Ożarów / tom IV 1893-1930
87 23 6 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej osady Ożarów tom V 1893-1930
88 23 7 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Grochocice 1893-1930
89 23 8 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Jakubowice 1893-1930
90 23 9 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Janowice 1893-1930
91 23 10 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Karsy tom I 1893-1954
92 23 11 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Karsy tom II 1893-1954
93 23 12 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Przybysławice 1893 -1930
94 23 13 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Sadów 1893-1930
95 23 14 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Sobów 1893-1930
96 23 15 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Stróża 1928-1930
97 23 16 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Zawada 1893-1930
98 23 17 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Tominy 1893-1930
99 23 18 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Wlonice 1893-1930
100 23 19 Akta gminy Ożarów Księga ludności stałej wsi Wyszmontów 1893-1930
101 23 20 Akta gminy Ożarów Księga kontroli ruchu ludności 1931-1947
102 23 21 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców wsi Grocholice i Janowice 1893-1954
103 23 22 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców wsi: Kolonia Góry Janowickie i Kolonia Janowice bagniste 1893-1954
104 23 23 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców wsi: Kolonia i stacja Jakubowice 1893-1954
105 23 24 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców wii: Karsy, Kolonia Sado-Karsy i Kolonia Stróża 1893-1954
106 23 25 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców wsi Przybysławice i Kolonii Przybysławice 1893-1954
107 23 26 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców majątku Podlesie 1893-1954
108 23 27 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców wsi Tominy, wsi Wlonice, majątku Wlonice, kolonii Wlonice 1893-1954
109 23 28 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców wsi Sobów, kolonii Sobów, majątku Sobów i kolonii Poręby Przybysławskie 1893-1954
110 23 29 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców wsi i majątku Wyszmontów, kol. i folwarku Stanisławów i kol. Sadów 1893-1954
111 23 30 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Aleje 3-Maja, Czechowskiego, Cichej, Jasnej i Przedmieścia Dąbrówka 1893-1954
112 23 31 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Długa, Gęsia i Górna 1893-1954
113 23 32 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Kolejowa i Krótka 1893-1954
114 23 33 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Kościuszki, Kościelnej i Lubelskiej 1893-1954
115 23 34 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Mickiewicza, Morze, Niska i Ogrodowa 1893-1954
116 23 35 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Ostrowiecka, Przechodnia i Przejazdowa 1893-1954
117 23 36 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Piłsudskiego, Pocztowa, Polna, Rynek, Przedmieście Skała i Przedm. Wymysłówka 1893-1954
118 23 37 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Sandomierska, Szeroka, Spacerowa, Stodolna, Wąska, Zielna i Złota. 1893-1954
119 23 38 Akta gminy Ożarów Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Wysokie i Plac Wolności 1893-1954
120 30 55 Akta gminy Wojciechowice Akta USC Księga kontroli ruchu ludności /rejestr osób opuszczających gminę/ 1946-1951
121 113 2 Akta gminy Dwikozy Wykaz osób posiadających nieruchomości gruntowe na terenie gminy Dwikozy 1937-1939
122 116 9 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańców osady Koprzywnica ul. Cmentarna, Garncarska, Gęsia, os. Koprzywnica mała, ul. Klasztorna i Krzywdy 1933
123 116 10 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańców osady Koprzywnica ul. Szeroka, Sandomierska, Tarnobrzeska, Zarzecze i Zagórze — osada młyńska. 1933
124 116 11 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańców gminy Koprzywnica wsi: Beszyce, Kol. Beszyce rol. osada, Folw. Beszyce, Kol. Bernardówka, Folw. Błonie, osada młyńska Błonie, wieś Błonie 1933
125 116 12 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańców gminy Koprzywnica wsi: Cegielnia i Cegielnia - rolna osada 1933
126 116 13 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańców gminy Koprzywnica wsi: Ciszyca, Dmosice, Folw. Dmosice, Gnieszowice 1933
127 116 14 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańców gminy Koprzywnica wsi: Krzcin, Kamieniec, Kępa Nagnajewska, Kol. Karczmówka, Koprzywnica - osada młyńska, Łukowiec, Folw. Łukowice 1933
128 116 15 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańców gminy Koprzywnica wsi: Niedźwice, Folw. Niedźwice, Niedźwice-osada mł. Kol. Owczary, Kol. Niziny, Folw. Przewłoka, w. Przewłoka, Kol. Prebenda, Kol. Pustka Zbigniewska, w. Radowąż, Kol. Strączków Klimontowski 1933
129 116 16 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańepw gminy Koprzywnica wsi: Swiężyce, Folw. Speranda, w. Sośniczany 1933
130 116 17 Akta gminy Koprzywnica Rejestr mieszkańców gminy Koprzywnica: wsi: Trzykosy, Kol. Trzykosy, Trzykosy - osada młyńska, Trzykosy - czworak, Kol. Wesołówka, Zbigniewice, Kol. Zbigniewice, Kol. Zaródeze, wieś Zarzecze Poduch., wieś Zarzecze 1933
131 116 18 Akta gminy Koprzywnica Skorowidz do Rejestru Mieszkańców gminy Koprzywnica (dotyczy tylko osady Koprzywnica), tom. I 1933
132 116 19 Akta gminy Koprzywnica Skorowidz do Rejestru Mieszkańców gminy Koprzywnica, tom. II 1933
133 116 20 Akta gminy Koprzywnica Księga Ludności Stałej gminy Koprzywnica wsi: Błonie i Ciszyca 1919-1954
134 116 21 Akta gminy Koprzywnica Księga kontroli ruchu ludności. Rejestr osób opuszczających gminę 1932 - 1938 1933
135 116 22 Akta gminy Koprzywnica Dokumenty metrykalne do ksiąg ludności stałej gminy Koprzywnica 1920
136 116 23 Akta gminy Koprzywnica Wykaz właścicieli gruntów wsi Krzcin gminy Koprzywnica 1940
137 116 24 Akta gminy Koprzywnica Wykaz osób posiadających nieruchomości na terenie gminy Koprzywnica 1942
138 116 60 Akta gminy Koprzywnica Księga kontroli ruchu ludności. Rejestr osób przybywających do gminy 1949-1952
139 116 61 Akta gminy Koprzywnica Księga kontroli ruchu ludności. Rejestr osób opuszczających gminę 1949-1952
140 122 243 Akta gminy Rytwiany Księga ludności stałej wsi Rytwiany t. I 1915-1918
141 123 128 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Milczany gm. Samborzec 1893-1893
142 123 129 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej - wieś Śmiechowice 1893-1893
143 123 130 Akta gminy Samborzec Knigas postajannogo narodonasielenija dierewni Złota 1893-1893
144 123 131 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej - gminy Samborzec 1893-1893
145 123 132 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Strochcice gm. Samborzec 1893-1893
146 123 133 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Skotniki gm. Samborzec 1893-1893
147 123 134 Akta gminy Samborzec Skorowidz do ksiąg ludności gm. Samborzec lit. B-K 1886-1954
148 123 135 Akta gminy Samborzec Skorowidz do ksiąg ludności gm. Samborzec lit. N-W 1926-1929
149 123 136 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Szewce i Wielogóra gm. Samborzec 1927-1927
150 123 137 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Żyć (Polanów) 1927-1927
151 123 138 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Złota 1927-1927
152 123 139 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Zawisełcze, Strochcice 1927-1927
153 123 140 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Milczany 1927-1927
154 123 141 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej gminy Samborzec 1927-1927
155 123 142 Akta gminy Samborzec Księga ludności stałej wsi Ostrołęka i Zajezierze 1927-1927
156 123 143 Akta gminy Samborzec Rejestr Mieszkańców gm. Samborzec t. I 1933-1933
157 123 144 Akta gminy Samborzec Rejestr Mieszkańców gm. Samborzec t. II 1933-1933
158 123 145 Akta gminy Samborzec Rejestr Mieszkańców gm. Samborzec t. III 1933-1933
159 123 146 Akta gminy Samborzec Rejestr Mieszkańców gm. Samborzec t. IV 1933-1933
160 123 147 Akta gminy Samborzec Rejestr Mieszkańców gm. Samborzec t. V 1933-1933
161 123 148 Akta gminy Samborzec Rejestr Mieszkańców gm. Samborzec t. VI 1933-1933
162 123 149 Akta gminy Samborzec Rejestr Mieszkańców gm. Samborzec t. VII 1933-1933
163 123 150 Akta gminy Samborzec Rejestr Mieszkańców gm. Samborzec t. VIII 1933-1933
164 123 153 Akta gminy Samborzec Odpisy aktów stanu cywilnego z 1919 (1941). Dokumenty do aktów zaślubionych z parafii Samborzec 1919-1941
165 525 11 Akta miasta Tarnobrzega Spis ludności z roku 1880  1880
166 525 12 Akta miasta Tarnobrzega księga ruchu ludności 1901-1905
167 525 61 Akta miasta Tarnobrzega Księga mieszkańców przynależnych do gminy miasta Tarnobrzega 1925-1925
168 525 62 Akta miasta Tarnobrzega Ewidencja i kontrola ruchu ludności /wykazy osób przybyłych i wyjeżdżających, pisma konsulatów w sprawach zameldowanych osób/ 1929-1939
169 525 77 Akta miasta Tarnobrzega Imienny skorowidz alfabetyczny do księgi meldunkowej gmin powiatu Tarnobrzeg 1936-1936
170 111/0/12 2129 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Układ ulic alfabetyczny litera B-G 1944-1944
171 111/0/12 2130 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Lit. J-K 1944-1944
172 111/0/12 2131 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Lit. L-O 1944-1944
173 111/0/12 2132 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Lit. P 1944-1944
174 111/0/12 2133 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Lit. R 1944-1944
175 111/0/12 2134 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Lit. S - W 1944-1944
176 111/0/12 2135 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Lit. Z 1944-1944
177 111/0/12 2136 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Lit. Ż 1944-1944
178 111/0/12 2137 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Przedmieście Nadbrzezie 1944-1944
179 111/0/12 2138 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Przedmieście Ostrówek 1944-1944
180 111/0/12 2139 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Przedmieście Trześń 1944-1944
181 111/0/12 2140 Akta Miasta Sandomierza Pierwszy po wyzwoleniu spis ludności m. Sandomierza. Przedmieście Zarzekowice 1944-1944
182 111/0/12 2141 Akta Miasta Sandomierza Karty zgonu 1942-1942
183 111/0/3.4 169 Akta Miasta Sandomierza Księga ludności miasta Sandomierza 1846-1846
184 111/0/3.4 170 Akta Miasta Sandomierza Księga ludności miasta Sandomierza 1846-1846
185 111/0/3.4 171 Akta Miasta Sandomierza Księga ludności miasta Sandomierza 1846-1846
186 111/0/3.4 172 Akta Miasta Sandomierza Księga ludności stałej miasta Sandomierza I 1865-1865
187 111/0/3.4 173 Akta Miasta Sandomierza Księga ludności stałej miasta Sandomierza II 1865-1865
188 111/0/3.4 174 Akta Miasta Sandomierza Księga ludności miasta Sandomierza III 1865-1865
189 111/0/5 503 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1874-1874
190 111/0/5 504 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1874-1874
191 111/0/5 505 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1874-1874
192 111/0/5 506 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira t. XIV 1874-1874
193 111/0/5 507 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira t. V 1874-1874
194 111/0/5 508 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1874-1874
195 111/0/5 509 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1874-1874
196 111/0/5 510 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1875-1875
197 111/0/5 511 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1875-1875
198 111/0/5 512 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1875-1875
199 111/0/5 513 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1875-1875
200 111/0/5 514 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1875-1875
201 111/0/5 515 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira t. III 1875-1875
202 111/0/5 516 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1875-1893
203 111/0/5 517 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija 1875-1893
204 111/0/5 518 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija 1875-1893
205 111/0/5 519 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1875-1875
206 111/0/5 520 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1860-1895
207 111/0/5 521 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija 1875-1875
208 111/0/5 522 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira 1875-1875
209 111/0/5 523 Akta Miasta Sandomierza Kniga postojannago narodonaselenija goroda Sandomira [Rybitwy] tom 16 1875-1875
210 111/0/7.10 1237 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 2 1924-1924
211 111/0/7.11 1238 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności Miasta Sandomierza tom 3 1924-1924
212 111/0/7.12 1239 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 4 1924-1924
213 111/0/7.13 1240 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 5 1924-1924
214 111/0/7.14 1241 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 6 1924-1924
215 111/0/7.15 1242 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 7 1924-1924
216 111/0/7.16 1243 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 8 1924-1924
217 111/0/7.17 1244 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 9 1924-1924
218 111/0/7.18 1245 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 10 1924-1924
219 111/0/7.19 1246 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 11 1924-1924
220 111/0/7.20 1247 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 12 1924-1924
221 111/0/7.21 1248 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 13 1924-1924
222 111/0/7.22 1249 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 14 1924-1924
223 111/0/7.23 1250 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 15 1924-1924
224 111/0/7.24 1251 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 16 1924-1924
225 111/0/7.25 1252 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 17 1920-1920
226 111/0/7.26 1253 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom 18 Przedmieście Zawichostkie 1920-1920
227 111/0/7.27 1254 Akta Miasta Sandomierza Księga niestałej ludności miasta Sandomierza 1911-1911
228 111/0/7.28 1255 Akta Miasta Sandomierza Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Sandomierza 1932-1932
229 111/0/7.29 1256 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców gminy Sandomierz Przedmieście Nadbrzezie tom I a 1935-1935
230 111/0/7.30 1257 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców gminy Sandomierz Przedmieście Ostrówek tom I a 1935-1935
231 111/0/7.31 1258 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Przedmieście Trześń 1931-1933
232 111/0/7.32 1259 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Przedmieście Zarzekowice tom I a 1935-1935
233 111/0/7.33 1260 Akta Miasta Sandomierza Skorowidz do rejestru mieszkańców przedmieść: Nadbrzezia, Ostrówka, Zarzekowic i Trześni 1932-1939
234 111/0/7.34 1261 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierz Nr 22 1933-1933
235 111/0/7.35 1262 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr.23 tom 2 1933-1933
236 111/0/7.36 1263 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 24 tom 3 1933-1933
237 111/0/7.37 1264 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 25 tom 4 1933-1933
238 111/0/7.38 1265 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 26 tom 5 1933-1933
239 111/0/7.39 1266 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 27 tom 6 1933-1933
240 111/0/7.40 1267 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 28 tom 7 1933-1933
241 111/0/7.41 1268 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 29 tom 8 1933-1933
242 111/0/7.42 1269 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 30 tom 9 1933-1933
243 111/0/7.43 1270 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 31 tom 10 1933-1933
244 111/0/7.44 1271 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 32 tom 11 1933-1933
245 111/0/7.45 1272 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 33 tom 12 1933-1933
246 111/0/7.46 1273 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 34 tom 13 1933-1933
247 111/0/7.47 1274 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 35 tom 14 1933-1933
248 111/0/7.48 1275 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 36 tom 15 1933-1933
249 111/0/7.49 1276 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 37 tom 16 1933-1933
250 111/0/7.50 1277 Akta Miasta Sandomierza Rejestr mieszkańców miasta Sandomierza Nr. 38 tom 17 1933-1933
251 111/0/7.51 1278 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza tom I 1933-1933
252 111/0/7.52 1279 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności piasta Sandomierza tom VII 1933-1933
253 111/0/7.53 1280 Akta Miasta Sandomierza Księga - skorowidz niestałej ludności miasta Sandomierza 1924-1932
254 111/0/7.54 1281 Akta Miasta Sandomierza Książka meldunkowa miasta Sandomierza/ 1920-1925
255 111/0/7.55 1282 Akta Miasta Sandomierza Książka meldunkowa miasta Sandomierza 1925-1929
256 111/0/7.56 1283 Akta Miasta Sandomierza Księga kontroli ruchu ludności Rejestr osób opuszczających gminę miasta Sandomierz tom II 1932-1946
257 111/0/7.57 1284 Akta Miasta Sandomierza Skorowidz podręczny do rejestru mieszkańców 1936-1936
258 111/0/7.58 1285 Akta Miasta Sandomierza Skorowidz osób czasowo zamieszkałych w mieście Sandomierzu 1936-1936
259 111/0/7.59 1286 Akta Miasta Sandomierza Skorowidz osób czasowo zamieszkałych w mieście Sandomierzu 1935-1935
260 111/0/7.6 1232 Akta Miasta Sandomierza Spis ludności w roku 1916 1916 - 1917
261 111/0/7.6 1288 Akta Miasta Sandomierza Księga kontroli ruchu ludności. Rejestr osób przybywających do gminy miasta Sandomierza 1932 - 1942 1932 - 1942
262 111/0/7.60 1287 Akta Miasta Sandomierza Skorowidz osób czasowo zamieszkałych w mieście Sandomierzu 1936-1937
263 111/0/7.61 1288 Akta Miasta Sandomierza Księga kontroli ruchu ludności. Rejestr osób przybywających do gminy miasta Sandomierza 1932-1942
264 111/0/7.7 1234 Akta Miasta Sandomierza Spisy ludności m. Sandomierza na dzień 8.XI.1938 1938-1938
265 111/0/7.8 1235 Akta Miasta Sandomierza Skorowidz do ksiąg stałej ludnosci miasta Sandomierz 1911-1911
266 111/0/7.9 1236 Akta Miasta Sandomierza Księga stałej ludności miasta Sandomierza torm I 1924-1924
267 111/0/8.4 1816 Akta Miasta Sandomierza Spis ludności m. Sandomierza na dzień 1.III.1943 1943-1943